DRŽAVNO TEKMOVANJE TEMSIG-51. tekmovanje glasbenikov Republike Slovenije

TEKMOVALKAKATEGORIJA DOSEŽEKMENTORKOREPETITOR
LARA ŠORI1A95,33 točk
ZLATA PLAKETA
Eva PurkeljcMarjeta Urbanič Rudolf
LARA PRELOG1A97,33 točk
ZLATA PLAKETA
Eva PurkeljcMarjeta Urbanič Rudolf

Accessibility