Nauk o glasbi in solfeggio

Nauk o glasbi 

Solfeggio I, Solfeggio II

Nauk o glasbi in solfeggio sta obvezna predmeta v glasbeni šoli. Nauk o glasbi obiskujejo učenci od 1. do 6. razreda, solfeggio pa učenci 7. in 8. razreda glasbene šole.

Oba predmeta spodbujata razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvajata v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Uvajata v osnove vseh glasbeno teoretičnih disciplin kot so glasbena zgodovina, oblikoslovje, harmonija in kontrapunkt.

Pouk poteka skupinsko, enkrat tedensko 90 minut.

Učitelji želimo, da je pouk za učence pester in zanimiv, zato vanj vnašamo nove metode dela, s katerimi se seznanimo na seminarjih in študijskih skupinah, ki se jih vsako leto udeležujemo. Trudimo se tudi čim bolje predmeta povezati z instrumentalnim poukom. Znanje glasbene teorije je splošna izobrazba vsakega glasbenika in pomaga pri igranju na instrument.

Accessibility