Orkestri

Pihalni orkester

Harmonikarski orkester

Marjeta Babić

Godalni orkester

Kitarski orkester

Orkester     flavt

Pihalni orkester

Pomeni večjo skupino inštrumentalistov z večkratno zasedbo posameznih glasov. Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega inštrumenta ter ima izrazito povezovalno vlogo med učenci. Prav zaradi te naloge in pomena je orkester tudi z zakonom določena obvezna in stalna oblika skupinskega muziciranja v javnih glasbenih šolah.

Učenci se sistematično navajajo in prilagajajo načinom dela v večji skupini. V današnjem času, ko je pri otrocih vse bolj prisotna novodobna tehnologija (pametni telefoni, tablice,…), ki jih dela nedružabne in asocialne, kar se med drugim vse bolj opaža tudi pri igranju, je orkester predmet, ki teži k skupnim ciljem, za katerega se vsi morajo na nek način prilagoditi, poslušati med sabo in sodelovati, da na koncu skladbe zazvenijo. Samo v primeru, ko je orkester povezan, deluje homogeno.

Mladinski orkester glasbene šole KP Ptuj obiskujejo učenci pihal, trobil in tolkal od 4. razreda naprej. Naš orkester šteje 60 glasbenikov. Nastopamo ob različnih priložnostih v šoli in izven nje. Nedavno smo tudi gostovali v Srbiji pri pobrateni šoli.

Harmonikarski orkester

O harmonikarskem orkestru in pomenu orkestra v glasbeni šoli

Orkester se imenuje zasedba, ki šteje več kot 12 članov. Po predmetniku morajo v orkestru sodelovati učenci petega, šestega , sedmega in osmega razreda. Učenci praktično uporabljajo znanja, ki so jih pridobili pri pouku instrumenta, komorne igre in nauka o glasbi.

Učenci :

  • se sistematično navajajo in prilagajajo načinu dela v večji skupini – orkestru,
  • spoznavajo orkestrsko literaturo, dostopno njihovemu tehničnemu znanju in poustvarjalnim sposobnostim,
  • razvijajo in poglabljajo občutek do sozvočja,
  • razvijajo čut in smisel za vzajemno delo, delovno disciplino in odgovornost,
  • ocenjujejo in vrednotijo skupne glasbene dosežke,
  • se usposabljajo za morebitno kasnejše vključevanje v ljubiteljske instrumentalne skupine in orkestre.

Pri orkestralnih vajah učenci spoznavajo sestavo orkestra, vlogo dirigenta in vlogo koncertnega mojstra. Harmonikarski orkester Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, uspešno deluje od leta 1984 pod vodstvom Marjete Babić, ter s svojimi nastopi navdušuje vse generacije.

Godalni orkester

V godalnem orkestru so zastopani instrumenti iz družine godal. Ti instrumenti so: violina, viola, violončelo in kontrabas.

Podobno kot v pevskem zboru so v orkestru posamezna glasbila vedno zasedeni v večjem številu glasbenikov na posamezni glas. Prav tako kot je pevski zbor običajno razdeljen na štiri glasove, je tudi godalni orkester razdeljen na: 1. violine, ki imajo vlogo soprana, sledijo 2. violine, ki imajo vlogo altov, viole so v vlogi tenorja in violončelo je kot bas. Kontrabas lahko ima vlogo petega, najnižjega glasu orkestra, velikokrat pa nima svojega posebnega parta, ampak igra kot četrti glas skupaj z violončeli. Godalni orkester je osnova vsakega simfoničnega orkestra. Pojavlja pa se tudi kot samostojna orkestrska zasedba za katerega obstaja obsežna literatura iz različnih glasbenih obdobij od baroka do romantike in tudi sodobne glasbe. Velikokrat se godalni orkester uporablja tudi kot spremljava v popularni glasbi in drugih podobnih glasbenih zvrsteh.

Kitarski orkester

Kitarski orkester je najmlajši med orkestri na glasbeni šoli, saj deluje šele nekaj let. Orkestrska igra se po predmetniku izvaja obvezno v višji stopnji glasbene šole in v 5. In 6. razredu nižje stopnje. V orkester so vključeni tudi mlajši učenci, katerim znanje kitare to dopušča. Učenci v orkestru dopolnjujejo svoje ritmične in melodične sposobnosti. Navajajo se na skupinsko muziciranje ter ritmično prilagajanje. Spoznavajo različne zvrsti glasbe in aktivno sodelujejo pri izbiri skladb. Razvijajo odnos do drugih članov orkestra in se s tem usposabljajo za morebitno kasnejše sodelovanje v ljubiteljskih skupinah in orkestrih.

Kitarski orkester sodeluje na različnih prireditvah v okviru šole in na prireditvah v organizaciji drugih ustanov in društev. Ob koncu šolskega leta, v organizaciji šole, priredi samostojni koncert, kjer k sodelovanju povabijo tudi učence, ki so šolanje na glasbeni že zaključili.

Orkester flavt

TUBA je velik glasbeni instrument iz družine basovskih trobil z ventili. Različice brez ventilov so nastale že v starem veku. Sodobna tuba z ventili je svoj razmah doživela v 19. stoletju. Tubo med trobili lahko enačimo s kontrabasom pri godalih. Glede na obliko instrumenta razločujemo dva glavna tipa tub; pravi model tub in helikon. Cev pri tubi je nekajkrat zavita, dolga približno 6 metrov. Za igranje se uporablja ustnik kotlaste oblike. Notni zapis je v basovskem ključu.

Šolanje traja 6 oz. 8 let, primerna starost je za začetek igranja je 13 let oz. je odvisna od sposobnosti in moči posameznika.

Učenci Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

Accessibility