Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

Otroku omogočata intenzivnejši in bolj sistematični razvoj njegovih glasbenih sposobnosti. Skozi igro spoznavajo osnovne glasbene pojme in notni zapis, spoznavajo instrumente, igrajo na Orffove instrumente, prepevajo, plešejo, se likovno izražajo, poslušajo in ustvarjajo glasbene pravljice, nastopajo …

Cilj predmeta je, da otroke popeljemo v svet glasbe na zanimiv, pester in strokoven način, da jih spodbudimo, da bodo imeli glasbo radi. Nuditi jim moramo kar največ možnosti, da se glasbeno čim bolje razvijejo.

Skupinska oblika pouka, namenjena otrokom starim 5 in 6 let.

Pouk poteka enkrat tedensko 45 oziroma 60 minut.

Učenci Glasbene Šole Karol Pahor Ptuj

Accessibility