Prispevek staršev za materialne stroške in olajšave

Prispevek staršev za materialne stroške, znaša 33 EUR mesečno za učence, ki obiskujejo individualni pouk instrumenta in skupinski pouk nauka o glasbi. Za učence, ki obiskujejo samo skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, baleta in nauka o glasbi, znaša prispevek 26,50 EUR mesečno.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati, se mu za pouk drugega instrumenta prizna 25 % popusta.

Če obiskuje iz ene družine glasbeno šolo več otrok, priznamo drugemu otroku pri prispevku 25% popusta, tretjemu 50% in četrtemu 75% popusta.

Ob upravičeni odsotnost iz zdravstvenih razlogov, daljši od 15 dni, se učencu zaračuna znižani prispevek staršev v višini 50% od siceršnje cene šolnine.

Accessibility