Vizija in poslanstvo

Dragi obiskovalci,
pred vami je prenovljena spletna stran Glasbene šole »Karol Pahor« Ptuj. V želji približati uporabnikom naše vsebine, smo se odločili posodobiti podobo na spletu.
Glasba je človekova zvesta spremljevalka že od pradavnine, gojile so jo že predantične civilizacije in se šteje za prvo med umetnostmi. Sodobne znanstvene študije so dokazale, da nobena umetnostna zvrst ne vpliva na človeka tako neposredno kot glasba. Ima pomembno mesto pri oblikovanju estetske zavesti in vzgoji duha.
Zagotovo so se pomena glasbenega izobraževanja zavedali tudi naši predniki v Sloveniji, saj smo leta 2016 obeležili 200 let, odkar je bila v Ljubljani ustanovljena prva javna glasbena šola. Na Ptuju pa smo v letu 2018 praznovali 140 let, odkar v najstarejšem slovenskem mestu obstaja organizirano glasbeno šolstvo.
Današnja glasbena šola od leta 1974 nosi ime po slovenskem skladatelju in glasbenem pedagogu, Karolu Pahorju, ki v dvajsetih letih prejšnjega stoletja služboval tudi na Ptuju. S skoraj 600 učenci in 50 zaposlenimi spada Glasbena šola Karol Pahor Ptuj med večje glasbene šole v Sloveniji. Iz nje je izšlo izjemno veliko ljubiteljskih glasbenikov, poklicnih glasbenikov in ljudi, ki jim glasba kot kritičnim poslušalcem lepša in plemeniti življenje. Glasbena šola je tesno vpeta v široko ptujsko območje, je pomemben dejavnik kulturnega življenja. Naši učenci dosegajo vrhunske rezultate na glasbenih tekmovanjih, na šolskih prireditvah in na številnih priložnostnih nastopih izven šole.
Še naprej si želimo dobrega sodelovanja z vsemi uporabniki in se veselimo skupnih uspehov!

Dolgoročni cilji Glasbene šole Karol Pahor Ptuj temeljijo na vzgojno-izobraževalnih ciljih in nalogah Zakona o glasbenih šolah ter viziji Zveze glasbenih šol Slovenije.

Poslanstvo glasbene šole je odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, izboljševanje glasbene in plesne izobraženosti prebivalstva za delovanje v ljubiteljskih sestavih, pevskih zborih ter plesnih skupinah, pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter sledenje novim spoznanjem glasbene in plesne stroke.

 

Ravnatelj:

Štefan Petek, mag. manag.

Accessibility